Czas mija, ludzie odchodzą,

                       a fotografie pozostają.